Strona internetowa

Strona internetowa nazwyana również stroną WWW. Dokument w języku HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie użytkownika jest otwierany i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Strony internetowe często wykorzystują obiekty multimedialne za pomocą dodatkowych technologii np. Adobe Flash. Aby móc otworzyć takie obiekty, tzn. odtworzyć lub wyświetlić ich zawartość, przeglądarka internetowa należy mieć zainstalowane wtyczki, obsługujące określony format danych. Ze względu na duże znaczenie marketingowe dobrze jest zlecić stworzenie strony internetowej profesjonalistom.